Bilder

Bilder fra Prosjekt Olderdalselva med Cecilie Bjørklid Levinsen og Jan Lindvall:

Jan tegner og forteller..

Befaringen planlegges

Cecilie påviser leiravrenning til elva.

Elvas mest berømte fiskekulp Savvan studeres.

Savvan

Cecilie på befaring for andre gang

Det noteres flittig

Rustne rør gir avrenning til elva.Ikke bra..

Mer leiravrenning.Ikke bra..