Jern – og middelalder bosetning i Olderdalen. (0 -1500 e.Kr.)

Store tufteområder ved Doarrunjohka og Soleng/Storslett.

 

bosetting

Mellom elvene Lallasjohka og Doarrunjohka på Ysteby ligger hele 16 gammetufter. Et antall som mest sannsynlig har vært større. Flere tufter kan ha gått tapt da campingplassen ble anlagt.

Her hadde  folket  god utsikt innover Kåfjorden, Storfjorden og utover Lyngenfjorden.

Vurderinger av tuftene tyder på at de er svært gamle. (0 – 1500 e.Kr)

bosetting2

I skillet mellom Soleng og Storslett lå et lignende tufteområde. Her var det i tillegg en kirkegård og siden ble det også bygget et kapell. Veibygging og et aktivt jordbruk har  ødelagt det som fantes av synlige spor.

Det er stor sannsynlighet at folkene på Storslett og Ysteby brukte Dalbakken som utgangspunkt for jakt og fiske. Etter gammelt sjøsamisk tradisjon var det vanlig med et vinter og et sommersete. Det ble ofte brukt årstidsnavn for å beskrive slike seter. I dette tilfelle Sommarnes og Vinterdalen.

Sannsynligheten er stor for at navnet Vinterdalen kommer fra en sånn tradisjon.