Nordkalotten av Hans Lidmann

Den kjente svenske forfatteren Hans Lidmann skriver i sin bok Norkalotten: «Det var forøvrig her ved Lyngenfjorden tyskernes herjinger stanset. All bebyggelse sør og vest for fjorden ble skånet.
En natt jeg var ute på fjorden og pilket torsk sammen med fiskeren og småbrukeren Rudolf Slettli i Olderdalen, satt han og fortalte mellom nappene om den meningsløse ødeleggelsen. Det var førsten av november 1944. Det gikk rykter om at det nordlige Finnland og store deler av Finnmark var svidd av,og flyktningestrømmen nordfra tiltok for hver dag. Men en visste ikke noe om hvor langt sørover raseringen skulle gå,hadde bare et håp om at den skulle stanse ved Lakselv eller Alta,kanskje Kvænangen.»

«Men så fikk han høre av en østtysk soldat,en av dem som var imot Hitlerregimet og holdt seg inne med befolkninga,at også østsiden av Lyngenfjorden sto for tur.Folk samlet seg i hast for å rådføre seg med hverandre. Og så ble de enig om å forsøke å gjemme unna proviant og klær i de jordhyttene og grottene lengst oppe i Vinterdalen,hvor samene i lange tider hadde holdt til under reinpassingen.Hyttene ligger en snau mil øst for Olderdalen,mellom Rismålstind og Jennacokka,midt i fjellet,uten veiforbindelse og tungvint å komme til. Dem skulle nok tyskerne ikke finne. Nå satte de i gang et fryktelig slit.De bar i de lange netter i snø og sørpe og mørke på uoppgåtte stier.

Men da de så en morgen kom ned til bygda-det var den 11.november-møtte de tyske patruljer.Det var bortimot 200 ,mest guttunger i tjueårsalderen.De gikk alt rundt i husene og sprøytet bensin og annen olje på veggene. Nede ved stranden lå en masse båter og ventet,og dit ned var også befolkningen ført.Hver enkelt hadde ikke fått med seg mere enn det var passende å bære»