Notso

Notso

Notso er et gammelt samisk fiskeredskap laget av bjørkerøtter/tæger (Betula nana)

En renneløkke festet til en stang var et populært fiskeredskap.

I Olderdalen var Notso mye brukt i bekker og små elver.

Sverre Albrigtsen sendte et eksemplar til utstillingen, «Nordiske fiskeredskaper».

Utstillingen ble arrangert av Norsk Skogmuseum i Elverum.

En av mine guidede gjester kunne fortelle at Notso fortsatt er i bruk