Olderdalen

Dalen og fjellene  i nærheten byr på mange spennende turer både sommer og vinter.

OJF har lagt tilrette for et aktivt friluftsliv.

Foreningens hytte ved Olderdalsvannet er nyrenovert.

Langs stiene kan man lese om gamle kulturminner.

stiene

Foreningen driver et aktivt kultiveringsarbeid i Olderdalsvannet.

De beste fiskevannene finnes i Gievačacca og Heargevággi.

En prioritert oppgave er å få fisken tilbake til elva.

 

Vanlig innslag i Olderdalens fauna er elg, rein, rev, oter, røyskatt og hare.

Av de store rovdyrene finnes gaupe og jerv, men også streifdyr av bjørn og ulv.

 

puterublom

Puterublom (Draba corymbosa)

Med  variert geologi og klimaforhold finner vi et rikt planteliv. I fjellandskapet og dalene inn mot Guolasjávri er det funnet mange sjeldne høyfjellsplanter, Puterublom (Draba corymbosa) er en av dem. Det var en sensasjon da planten ble funnet ved Guolasjávri ved forrige århundreskifte.

Olderdalen er rik på blåbær, tyttebær og bringebær.