Samisk bosetning i Vinterdalen

Flyttsamene-kart

Etter gammel sjøsamiske tradisjon var det var vanlig med et vinter og et sommersete.

På Dalbakken kan ennå ses spor etter disse.

På 1800 tallet var det svenske og finske reindriftssamer som brukte dalen.

Juuso familien var de siste som bodde i dalen.

 

Dalbakken/Vággedearbmi

Sjøsamiske boplasser. De eldste  kan være 4-500 år gamle.

 

Gárddeduolban

Qvigstad oversetter navnet til gjerdesletten.  Brukt av svenske og finske reindriftssamer på 1800 tallet.

Sletta ble opparbeidet til jordbruksformål i 1980.

 

Fjellfinnvollen/Badjeolbmáidgieddi

Samisk bosetning på slutten av 1800 tallet

 

Hestestein/Heasttageađgi

Juuso familien sitt sommerbosted

 

Munningen av Vinterdalselva (”under melen”)

Hit  flyttet Juuso familien fra Hestestein. Her bodde de til langt ut på 1980 tallet.

 

I kortere perioder har det også bodd samer i Báhkkavággi, Ádjatmohkki,Čohkkábmir,Dalbakken,Kåfjordbergan og Nummerdalsnesset