Stedsnavn

De fleste eldre stedsnavn er blitt til ved at en bestemt lokalitet har hatt betydning for folk, f.eks. i forbindelse med jakt, fangst, jordbruk, ferdsel eller annen virksomhet. For å betegne denne lokaliteten fikk den en adresse slik at andre kunne identifisere den. I begynnelsen kunne dette skje ved en beskrivelse av visse karakteristiske trekk ved stedet.

Stedsnavn fra Vinterdalen


Erik Schytte Blix var prest i Kåfjord fra 1951 til 1956. I tillegg til sin prestegjerningen brukte han fritiden til å samle inn samiske stedsnavn. I kompendiet «Samiske stedsnavn i Kåfjord» har han samlet inn ca.700 stedsnavn fra  kommunen. 

Alfabetisk Blix/Lyngstad

Blix_Lyngstad1   Blix_Lyngstad2   Blix_Lyngstad3   Blix_Lyngstad4   Blix_Lyngstad5

Sortert på bygd (kladd)

Samiske stedsnavn Nordmannvik – Olderdalselva      Samiske stedsnavn Olderdalselva  –  Nomedalen    

Stedsnavn Nomedalselva til Bergmo      Samiske stedsnavn Bergmo – Sykestua

Samiske stedsnavn Sykestua – Kilen       Samiske stedsnavn Okselva – Urlia

Samiske stedsnavn Skardalen        Samiske stedsnavn Ákkaś-ǫrred (Håkjerringholmen) – Skardalen

Samiske stedsnavn Klubben – Manndalen        Samiske stedsnavn i Manndalen

Flyttsameveger Manndalen-Goatteluobal

 

Stedsnavn i Olderdalen, av Harald Lindbach som en særoppgave i norsk 1984/85 

Stedsnavnkart Olderdalen

 Stedsnavnangivelse 10 1

Stedsnavnangivelse 10 2

 

Olaf Bergheim snakker om gamle stedsnavn og skrømthistorier.