Historien

Jevvas

Jevvas er en liten bukt som ligger midt i mellom Indre og Ytre Gamvik. I det som kalles for Lyngstadlandet, ytterst i Lyngenfjorden. I dag er Lyngstadlandet en del av Lyngsalpan landskapsvernområde.

http://www.nasjonalparkstyre.no/Lyngsalpan-LVO/

11 personer er registrert som hjemmelshavere til Gnr.105/Bnr.1 fra Indre til Ytre Gamvik.

I flere hundre år har Jevvas gitt ly for fiskere på Lyngenfjorden.  Like etter krigen var det tre gammer på stedet.Den ene veldig stor og rommet flere båtmannskap. I dag er det to hytter eller fiskerbuer er vel mer riktig si. Den ene er i privat eie mens den andre tilhører Olderdalen jeger og fiskerforening. I taleopptaket med fisker Kåre Samuelsen forteller han om livet i Jevvas like etter krigen. Opptaket ligger under fliken video.

Den 6. Mars 2016 fikk foreningen en mail fra formann i Kåfjord Fiskarlag ,Nils Samuelsen. Han startet mailen slik: ”Det lakker mot slutten for Kåfjord Fiskarlag. Fjorden er fisketom, og det er stor forgubbing i laget”.

Olderdalen jeger og fiskerforening overtok hytta i 2017. Hytta var i en svært dårlig forfatning og renoveringsarbeider var helt nødvendig. Dette arbeidet ble startet opp i september 2017 og vil fortsette i 2018.

Et kart over havbottens topografi og  fiskeplasser i ytre deler av Lyngen: