Info

Turgruppa i Olderdalen jeger og fiskerforening har som formål å fremme friluftsliv i et folkehelseperspektiv der tilrettelegging og aktivitet skal være en prioritert oppgave. Turgruppa vil jobbe aktivt med å knytte friluftsliv mot bygde-kulturen. Det å ta vare på gamle stedsnavn, gammel bosettning, tidligere næringsveier og hendelser  vil være viktig for oss.

Ildsjeler i turgruppa har gjort en formidabel innsats med bygging og merking av turstier, fra Kåfjordbergan til Nomedalen finnes det i dag 15 merkede turstier. Mange av dem er gamle ferdselsårer som har vært brukt av bygdefolket i hundrevis av år.

Tida er nå inne for å skape aktivitet. I 2018 vil vi arrangere flere turmarsjer. Vi understreker at dette er et prøveår for å teste responsen. Vi har mange planer. Her kan jeg nevne: Midnattsoltur til Risfjellet. Tematur med guide til Dalbakken. Åpning av stiene til Nomedalsaksla og Stallogohpi. Sanger-marsj. Stin-Ella marsjen, som er en damemarsj til minne om Stin-Ella. Tur fra Nordmannvik til Olderdalen. (8-10 timer).  Advendtmarsj til Verner-hytta igjennom nisseskogen.

Ranveig Soleng er turgruppas formann og også turgruppas representant i styret.