Minner i gravstein

Grunnen til at kulturen sveiser oss sammen, er at vi vokser inn i et fellesskap når vi vokser inn i en kultur. Vi lærer oss og tar opp i oss det folk i tidligere tider har hatt felles når det gjelder kunnskaper, ideer, verdier og normer, og som de mener er så viktige at de ønsker å føre dem videre til de nye samfunns medlemmene.

De nye samfunnsmedlemmene kommer derfor til å dele dette med forgjengerne. Dermed får vi et fellesskap ikke bare mellom dem som lever samtidig, men også mellom de gamle og de nye generasjonene.

Sigurd Myrlund

Dagnys forlis

Jens Slettli

Peder Adolf Bergmo

Hallvard K. Halden

Peder Olav Soleng

 Tormod Albrigtsen

 Stefanus Pettersen

 Idar Kristiansen

 Hilmar Angel

 Hans Karl Rismo

 Erland Rundberg

 Asbjørn Johannes Mathisen

 Arthur B. K. Soleng

 Anton Antonsen

Hans Pedersen

Ant. D. Meedby

Alette Pedersen