Minner i stein

I denne serien har vi prøvd å få fram historien bak de mange  steinene vi har i bygda.

Trykk på bildet for å endre størrelsen.

Måsestein

Måsestein

I gamle skriv fra tidlig på 1800 tallet ser vi at Måsestein er beskrevet som «skjellstein»  mellom privat grunn og allmenning i Vinterdalen. Måsestein (samisk Skávlegađgi) ligger like nedenfor fjellet Skávlevárri. Skávli betyr måse.

Steinen står ved elvebredden ca.200 meter ovenfor øverste brua.

 

DSC01178

Čoardaura

I Olderdalen brukes navnet Čoardaura eller bare Čoarda.  Čoarda betyr : Jordbru. Elva fra Olderdalsvannet renner under jorda og danner ei jordbru.

Čoardaura er en hellig ur iflg. gammel samisk tradisjon.

 

BADJEO~2

Fjellfinnvollen 1.

I digitale kart over Olderdalen brukes navnet Fjellfinnvollen. Vi har også registrert navnene Bártnagieddi og Badjeolbmáidgieddi.

På vollen kan vi se rester av et gammelt reingjerde. Gjerdet har en form som forteller oss at her har det foregått melking av rein.

 

BADJEO~1

Fjellfinnvollen 2.

På vollen kan vi se tufter etter gammel bosetning. Bildet er tatt i 1980 og viser  Tormod Albrigtsen og Hedmund Antonsen.

 

Steingjerdet 3 181

Fjellfinnvollen 3.

Et reingjerde i stein er fortsatt godt synlig.

 

HEASTA~1

Hestestein

Et  bilde  av Hestestein  fra 1980.  Her bodde Juuso-familien  fram til 1955. Det samiske navnet på steinen er Heasttageađgi.

 

Nordmannviktind varden Forsidebilde

Nordmannviktinden.

Varden på Nordmannviktind (1355moh.)

 

DSC01662

Gavtávarri.

Vardene på Gavtávarri (1198 moh.) Denne toppen ses godt fra bygda

På Gavtávarri – platået finnes flere topper over 1200 moh.

 

DSC01680

Stallogohpi.

Ovenfor Stallogohpi står en varde som ble bygd av noen unggutter fra Bukta på 1950 tallet.

 

Kløvenstein 1 168

Kløvenstein.

Etter krigen ble steinen sprengt opp for å skaffe barduner til brakker som ble ført opp etter krigen.

 

DSC01757

Rypebakken.

Fra dette steinbruddet 100 meter ovenfor Slettveien ble det hentet stein til bygging av Kåfjord kirke i 1947 – 48.

 

DSC01790

Navnestein.

Her risset ungene inn navnet sitt.

 

DSC01785

Steingjerdet ved Barslett.

Dette gjerdet  mellom Barslett  og Soleng ble laget for å holde beitedyrene adskilt .

 

DSC01759

«Storstein.»

 Området  ved steinen har vært brukt som samlingsplass i mange år.

 

DSC01760

Kirka.

Denne steinen ligger like ved siden av «Storstein».

 

IMG_0494

Hula

En spennende steinformasjon fra barndommen.  Steinen ligger i et området med mange andre store steiner.

 

DSC01765

Uffir

Uffir betyr ur av store steiner. Denne steinen er den største i området. Uffir kan også være en beskrivelse av  en bakke.

 

DSC01769

Rasijohka-steinen

Rasijohka  betyr Gras eller Gresselva.Et mål for søndagsturen.

 

DSC01778

Stallogohpi.

 En «bergfinger»som stikker rett til værs. Et spennende og krevende mål. Stallogohpi er en gammel offerplass.

 

DSC01144

Alpestein.

Denne steinen løsnet fra fjellet Giilavárri. Steinet fikk navnet Alpestein.

 

IMG_0548

Kirkestein

Steinen kan minne om en altering. Steinen er en gammel offerplass.

 

IMG_0556

Ultramafisk stein

Denne steinen ble funnet i Numedalen for noen år siden.  Steinen har vært analysert ved geologisk avdeling ved Universitetet i Tromsø. Den er ca. 470 millioner år gammel. Hører ikke naturlig hjemme i Numedalen. Mest sannsynlig er den kommet med isen for ca.10 000 år siden.