Minner i stein

De fleste spesielle steinformasjoner hadde egne navn.

 

Čoartaura

Ukjent navn. Her lå en mengde klær og kjøkkenredskap etter krigen

Navnesteinen som ligger på Eirat

Gammelt steingjerde nedenfor Eirat. Knapphet på beite gjorde det nødvendig å holde

dyrene fra Storslett adskilt fra Soleng-dyrene.

Stallogohpi. Stor markert bergklipe sett fra Storslett.

Rásijokkstein var et undet turmål i gamle dager

Blandt mange store steiner i Uffir er denne den største. Navnløs.

Kirkestein på Runa

Navnløs stein på Runa

Kløvenstein. I utgangspunktet en dobbel så stor stein. Etter krigen ble steinen sprengt opp

og brukt som barduner til brakker som ble satt opp etter krigen

Hestestein. Flyttsamefamilien Juuso hadde bygd en gamme, der steinen dannet en bakvegg.

Samme stein fra en annen vinkel