Olderdalsvannet

Har du sett et reinsdyr drikke vann fra Olderdalsvannet? Et gammelt samisk sagn sier at det var et stort vannuhyre i vannet. Reinen gikk lange omveier for å unngå vannkanten. Coartaura nedenfor Olderdalsvannet er i tillegg en hellig ur ifl. samisk tradisjon.

Like etter krigen fraktet noen ildsjeler småfisk opp til Olderdalsvannet. Fisken trivdes godt og det ble raskt etablert en stor fin stamme av røye. Uvettig garnfiske gjorde imidlertid at vannet ble tømt for storfisk og småfisken overtok fullstendig. Siden har foreningen drevet et utstrakt kultiveringsarbeide i form av rusefiske. De mest optimistiske ser en bedring.

Her noen bilder fra Olderdalsvannet: