Om oss

Olderdalen Jeger – og Fiskerforening

Folk i Olderdalen så gjennom flere år behovet for en forening som kunne ivareta friluftsinteressene. Det ble lenge bare med praten, men i 1974 kom noen ildsjeler i bygda sammen og organiserte en medlemsverving. På kort tid hadde 112 personer sagt seg interessert. Stiftelsesmøtet ble avholdt på Herredshuset i Olderdalen 14. september 1974. Foreningen vil i 2014 ha 40 års jubileum.

Arthur Soleng ble valgt som Olderdalen Jeger – og Fiskerforeningens første leder.

Tre av sakene på agendaen var store og skilte seg klart ut:

1)    Bygging av hytte ved Olderdalsvannet

2)    Prosjektering og forberedelser til bygging av småbåthavn i Olderdalen

3)    Bygging av laksetrapp i Olderdalselva

 

Olderdalshytta sto ferdig i 1981.

Småbåthavnprosjektet ble etter hvert overtatt av Olderdalen båtforening.

Planene om laksetrapp ble skrinlagt.

 

Det ble registrert en kraftig tilbakegang av sjørøye og bekkerøye i vassdraget.

Noe måtte gjøres! Foreningen satte i gang flere tiltak:

Minkfeller ble satt ut for å redusere en stadig voksende bestand av dette skadelige mårdyret.

Det ble også satt igang et storstilt rusefiske som fortsatt pågår.

Under kan vi se noen bilder fra  årets (2016) arbeid

 

Mink 10Kultiveringsarbeid 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultiveringsarbeid 2

 

Sammensetningen av nåværende styre, med Jan Lindvall som leder virker å fungere veldig bra og mange aktiviteter er igangsatt.

–      Bygging av gapahuk

–      Restaurering og ferdigstillelse av hytta ved Olderdalsvannet

–      Etablering av en natur- og kultursti i Olderdalen

–      Utbedring og vedlikehold av skogsveiene

–      Utrede mulighet for bygging av leirduebane

–      Etablering av elgvald i Olderdalen

–      Videreføre kultiveringsarbeidet i vannet og i elva

 

Styret i Olderdalen JFF oppfordre alle til å støtte foreningens arbeid ved å gi sitt bidrag igjennom grasrotandelen til org.nr. 993 917 567