Årsmøtereferater

 

Under finnes eldre årsmøtereferater, alle påfølgende vil legges inn slik som over.

OJFF årsmøte 12.4.2019

Årsmøtereferat OJF 2018

Saksliste til årsmøtet 2017 ojf

Årsmøte 2016

Årsmøte OJF 201