Savvan

Savvan savu,-vvo-:n˜savvon s. = stilleflytende elvestrekning

Er en gammel god fiskeplass. Sjørøya gikk opp, og ble gjerne stående en stund i kulpen før den fortsatte videre oppover elva. Her sto «gubban» fra tidlig på morgenen til langt ut på formiddagen. De fleste – gjerne av den litt mer eldre garde, brukte et fiskeredskap de kalte for «krøking». Redskapen var laget av kraftige kveiteangler som ble festet ytterst i bambusstanga. Så var det å komme i posisjon over fisken for så å rykke til. En effektiv fiskeredskap som neppe hadde blitt akseptert i dag.

På 1960 tallet ble sjørøya borte  fra vassdraget. Uvisst hvilken grunn. Fiskeforeningen vurderte bygging av laksetrapp,men det endte med at de heller sprengte bort endel av berget. Meningen var at dette ville gjøre det lettere for fisken å forsere stryket.

I 2018 ble det gjort et omfattende registreringsarbeide i regi av fiskeforening der en student med navn Cecilie B. Levinsen fra NMBU på Ås ble hyret inn og skrev  sin masteroppgave om Olderdalselva.Resultatet kan leses på OJFs hjemmesider Ojf.no

Olderdalen jeger og fiskerforening har nå merket sti til denne kjente fiskeplassen. Stien starter fra parkeringsplassen ved idrettshallen. Følg retningsvisere som tar dere greit til målet. Lengden på stien er 1 km. Vi ønsker å legge til rette slik at stien kan brukes av bevgelseshemmede, men her må vi ha litt hjelp av kommunen.

Start fra parkeringsplassen ved idrettshallen

Retningsvisere tar dere videre til målet

Ved Savvan er det satt opp en turboks. Skriv gjerne deres fiskeopplevelser i boka. Vi regner med at stien kommer med på neste års Utinord-programm.

Olderdalen jeger og fiskeforening har satt ut sittegruppe ved kulpen. Her slapper

Ranveig Soleng, en av ildsjelene bak stien av etter endt arbeidsøkt.

Slik ser fiskekulpen ut i dag etter sprengingen på 1980 tallet. Litt endret må man si..

Gammel-guttan Tormod Albrigtsen og Hedmund Antonsen minnes gamle dager.