Årsmøtereferat

 

Under finnes eldre årsmøtereferat, alle påfølgende vil legges inn slik som over.

Referat fra årsmøte 2019 i Olderdalen grunneierlag

Årsmøte grunneierlaget 2018

Årsmøte i Olderdalen Grunneierlag

aarsmoteref-grunneierlaget-april-2014