Olderdalsvannet

IMG_0301
Olderdalsvannet 252 moh.

Startpunkt og parkering er ved Olderdalen kirkegård evt idrettshallen. Ved idrettshallen står det et startskilt som viser vegen til Olderdalsvannet + videre merking oppover dalen som tar dere til Olderdalsvannet. Velger dere kirkegården som startpunkt følger dere merkingen som heter Olderdalen rundt til dere kommer midt i dalen der det står en turkasse. fortsett videre oppover dalen

Turen til Olderdalsvannet går i flott og varierende terreng. Stiene er merket med pekere og røde og hvite merker.Turen er på totalt 10 km, der siste del er noe krevende.

Tidsforbruk 6 – 8 timer t/r

Ved Olderdalsvannet ligger ei åpen hytte.

Utsikt fra Dalbakken

Dalbakken

 

Coartaura – Hellig ur iflg. samisk tradisjon

Coartaura

Bildet viser øvre del av dalen.

Vinterdalen fra Djeveldalen Foto Svein Soleng

Djeveldalen/Dontavaggi

Djeveldalen Foto Svein Soleng

Bilder av Olderdalshytta under renoveringsarbeider.

Kveldsstund på plattingen

Olderdalshytta.

Hytta er ferdig beiset.