Turmarsjer

 

I 2017 arrangerte vi en adventmarsjen med stor suksess. Ca. 50 personer gjennomførte marsjen. I 2017 ble marsjen arrangert av «Sangens venner»,men vil i ettertid bli arrangert av turgruppa i OJF.  Her noen bilder fra fjorårets marsj: