Info: Olderdalsvannet

vannet 112
Olderdalsvannet sett fra Giilavárri

Olderdalsvannet ligger fint til mellom bratte fjell og kryssende daler. Innerst ved vannet ligger Olderdalen Jeger -og Fiskerforenings hytte.

Vannet var tidligere et meget godt røyevann, men overfiske har ødelagt bestanden. I dag er det mye smårøye. Foreningen driver et utstrakt uttynningsfiske og bestanden er på vei opp.

Siste delen av turen til Olderdalsvannet går igjennom Čoardaura/Čoardajouvva.  Čoarda = en strekning hvor en elv renner under jorden, jordbru. Ura er hellig iflg. samisk tradisjon.

I et gammelt samisk sagn sies det at reinen aldri drakk vann i Olderdalsvannet fordi det angivelig skulle vært et farlig vannuhyre i vannet. Det ble sagt at reinen gikk lange omveier for å unngå vannet.

 

 

Olderdalsvannet

Olderdalsvannet

 

Olderdalsvannet

Høstbilde fra Olderdalsvannet

 

Sofagruppe
Flott åpen hytte ved vannet.

 

Kjøkkenavdeling m: gassfyring
Kjøkkenavdelingen