Jevvashytta slik den ser ut idag etter omfattende renoveringsarbeider av medlemmer av Olderdalen Jeger og Fiskerforening. Et arbeid  som startet september 2017 og vil fortsette i 2018.

Hytta ble bygget i 1965/66 av Olderdalen Fiskarlag. Senere Kåfjord Fiskarlag.Det gamle ungdomshuset i Olderdalen ble revet og fraktet til Jevvas med båt. Tre menn var sentral i bygginga. Det var formann Sverre Alskog sammen med Leif Lindvall og Olav Nilsen.(«Nelle Olav»)

1990

  • På årsmøtet 12. Mai 1990 ble det vedtatt å inngå samarbeide med Olderdalen fiskarlag om vedlikehold og samarbeide på Jevvas hytta.

Siste innlegg som omhandler Jevvashytta