Folk i Olderdalen så gjennom flere år behovet for en forening som kunne ivareta friluftsinteressene. Det ble lenge bare med praten, men i 1974 kom noen ildsjeler i bygda sammen og organiserte en medlemsverving. På kort tid hadde 112 personer sagt seg interessert. Stiftelsesmøtet ble avholdt på Herredshuset i Olderdalen 14. september 1974. Foreningen feiret 40 års jubileum i 2014 med stor feiring på kulturhuset. Sverre Sivertsen ble lagets første æresmedlem.