Dette prosjektet finner vi først nevnt i styresak 4/75 vedr. undersøkelse med froskemann i Olderdalsvannet. Det ble også besluttet å sette ut ørret, det finnes ikke ørret i dag i vannet. På årsmøtet i 1976 ble det vedtatt organisert utfisking av Olderdalsvannet. Ansvarlig for prosjektet nå er Terje Bakkehaug.

Kultivering i dag består av to tiltak

  • Utfisking av småfisk som har foregått ihvertfall siden 1977
  • Utvise forsiktighet ved fiske i vannet og sette ut igjen større fisk
Bålplass Olderdalshytta
Olderdalsvannet

Nyttige lenker

Vi vil dokumentere aktiviteter i prosjektet under, ettersom gamle protokoller digitaliseres vil vi også linke til disse der det er relevant.

2020

  • Lorem ipsum

1976

  • Organisert utfisking av Olderdalsvannet ble foreslått på årsmøtet under behandling av styrets beretning, enstemmig vedtatt, protokollført at dette ble spesielt godt mottatt av de yngre (Årsmøte 1976)
  • Fiskerikonsulenten konstaterer at Olderdalsvannet er overbefolket, anbefaler garnfiske med maksimal 28 omfar garn (styremøte 20.08.1976)

1975