Dette prosjektet finner vi allerede i foreningens første styremøte 04. Oktober 1974 der det ble besluttet innkjøp av lakseyngel for utsett i Olderdalselva. Ansvarlig for prosjektet nå er Jan Lindvall og Øyvind Rundberg.

Savvan, August 2020

Nyttige lenker

Vi vil dokumentere aktiviteter i prosjektet under, ettersom gamle protokoller digitaliseres vil vi også linke til disse der det er relevant.

2021

  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir tilskudd til forundersøkelser i Olderdalselva.
    • Les mer om beskrivelsen av dette prosjektet

2020

2018

2010

1987

1980

1979

  • På årsmøtet kommer det frem at det ikke er støpt basseng, Fiskerikonsulenten i Nordland og Troms mente dette ikke var nødvendig (Årsmøte 1979)
  • På årsmøtet besluttes det å innhente instruks fra yngelleverandør (Årsmøte 1979)
  • Styret beslutter ferdigstilling av laksetrapp sommeren 1980 om økonomien tillater det (Styremøte 24. November 1979)
  • Styret vedtar fortsatt utsett av yngel som tidligere (Styremøte 24. November 1979)
  • Olderdalen Jeger og Fisk skriver til Kåfjord kommune om ansvar knyttet til etablering av nytt vannverk (Styremøte 18. Januar 1979)

1978

1977

1975

  • Befaring i elva med fiskerikonsulent Tor Heggberget, forslag om bygging av laksetrapp samt inngjerding, fredning fra Savvan og nedover, videre utsett av 10.000 lakseyngel. (Styremøte 08.08.1975)

1974

Relaterte innlegg