Folk i Olderdalen så gjennom flere år behovet for en forening som kunne ivareta friluftsinteressene. Det ble lenge bare med praten, men i 1974 kom noen ildsjeler i bygda sammen og organiserte en medlemsverving. På kort tid hadde 112 personer sagt seg interessert. Stiftelsesmøtet ble avholdt på Herredshuset i Olderdalen 14. september 1974. Foreningen feiret 40 års jubileum i 2014 med stor feiring på kulturhuset. Sverre Sivertsen ble lagets første æresmedlem.

Arthur Soleng var lagets første leder.

Tre av de viktigste sakene fra stiftelsesmøte var:

1) Bygging av hytte ved Olderdalsvannet

2) Prosjektering og forberedelser til bygging av småbåthavn i Olderdalen

3) Bygging av laksetrapp i Olderdalselva

Olderdalshytta sto ferdig i 1981.

Småbåthavnprosjektet ble etter hvert overtatt av Olderdalen båtforening.

Planene om laksetrapp i Savvan ble skrinlagt. Men det ble gjort en del mindre sprengningsarbeider for å lette oppgangen av sjøfisk.Tilbakegangen har imidlertid fortsatt.

Minkfeller ble satt ut for å redusere en stadig voksende bestand av dette skadelige mårdyret.

Et storstilt rusefiske har pågått i Olderdalsvannet i mange år.

Styret i Olderdalen JFF oppfordre alle til å støtte foreningens arbeid ved å gi sitt bidrag igjennom grasrotandelen til org.nr. 993 917 567