Medlemskap i Olderdalen Jeger og Fisk er beskrevet i §1 og §7 i vedtektene.

På siste årsmøte ble kontingenten fastsatt til

  • 150 kroner for enkeltmedlemskap
  • 250 kroner for familiemedlemskap

Kontingenten betales til kto. 4747 21 01095 og merkes med navnet på medlemmet, evt. navn på alle familiemedlemmer. Send oss gjerne også en epost på olderdalenjff@gmail.com med medlemskapsdetaljer. Vi er veldig interessert i epost adresse for medlemskapet slik at fakturering og informasjonsarbeide kan effektiviseres.