Olderdalen Jeger og Fisk har til enhver tid pågående aktiviteter fra arbeidsplanen. Enkelte aktiviteter går over mange år, mens andre er mer kortvarige. Her vil oversikt over pågående oppdateres, på den enkelte side vil mer informasjon om disse finnes.

Arbeidet fra årsmøtet 2021 til årsmøtet 2022 følger vedtatt arbeidsplan fra årsmøtet 21.05.2021.

Pågående aktiviteter

Avsluttede aktiviteter

Innlegg knyttet til prosjekter