På årsmøtet 3. Juli 2020 ble bytte av strømkabel og utbedring av fortøyning i havna lagt inn i aktivitetsplanen. Dette er nødvendig pga. slitasje på eksisterende anlegg.

Olderdalen småbåthavn

Innlegg om prosjektet