Olderdalen småbåthavn har 39 faste båtplasser med bredde mellom 2,5 til 4,5 meter. I tillegg er det gjestebrygge med egen landgang. Tilknyttet havna er det et lagerrom for verktøy og utstyr til drift av havneanlegget.

Havnen har en egen havneansvarlig og havnekomite som har ansvaret for drift og utbygging av anlegget. Det er vedtatt et eget reglement for bruk av havna.

Vi har pt. ingen ledige båtplasser, men det er mulig å tegne seg på venteliste til båtplass. Kravet er betalt medlemskap og innmeldt ønske om å stå på venteliste. Ønske om dette sendes til olderdalenjff@gmail.com. Foreningens vedtekter §3.2 beskriver styrets ansvar knyttet til havna, herunder innløsning av båtplasser og tildeling etter de retningslinjer som vedtektene beskriver.

Historien til havna:
(Denne er på ingen måte komplett og vil fylles ut når vi finner relevant informasjon)

 • 1979: Første spor av båthavn i protokollene finner vi i styremøte i Olderdalen Jeger og Fisk 18. Januar 1979.
 • 1980: Så behandles det i styremøtet til OJF 18. April 1980. Dette vedtaket ble stadfestet på årsmøtet 1980. Olderdalen Jeger og Fisk ble aldri å bygge båthavn,
 • Olderdalen Båtforening som nå er fusjonert med Olderdalen Jeger og Fisk bygget senere en båthavn. Mer om dette når vi kommer så langt i digitalisering av protokollene.
 • (Fyll inn rundt havna bak bølgedemperen ved dypvannskaia)
 • 1999: I Oktober 1999 avholdes det møte mellom Kåfjord Kommune og Statens Vegvesen der avtale om kjøp av grunn og plan for etablering av havn innenfor fergekaia avtales. Her vises endringer som er gjort i området i forbindelse med riving av den gamle fergekaia.
 • 2001: Båtplasser annonseres for salg i Framtid I Nord
 • 2002 : Havna tas i bruk, samtidig erfarer man at uten molo og demping under kaia blir det for urolig i havna.
 • 2003: Havna blir veldig urolig uten molo og demping under kaia. Dette er dokumentert i årsmøtereferat fra 2003.
 • 2004: I årsmøtet 2004 refereres det til at uværet Mars 2003 skadet fyllingene i havna og i dialog med Kåfjord kommune og Statens Vegvesen bestemmes det at molo må bygges og kaia må tettes igjen. Kaia ble aldri tettet igjen pga. tilbakemeldinger fra vegvesenet og rederi, men moloen planlegges og blir etterhvert bygd.
 • 2005: Etter godt arbeide av Båtforeningen bygges det en molo, her er en artikkel der Erling Jensen redegjør for planene.
 • 2015: Båtopptrekket blir støpt etter noe forhandlinger med Kåfjord kommune. Vi finner dette dokumentert i årsberetning for 2014 og 2015.
 • 2017: Gjestebrygga er nå ferdig etter endel arbeide, fundament for landgang er støpt. Det blir også montert strømmaster med lys og uttak i havna. Vi finner dette dokumentert i årsberetning for 2016 og 2017.
 • 2020: Arbeidet med lagerhust i havna startes i 2019 og ferdigstilles 2020. Dette finner vi i årsberetningene for 2019 0g 2020.
 • 2022: Etter at fylket bestemte seg for å gå over til El-ferger kom det så lange ferger at innseilingen ble umulig for store båter når ferga lå til kai. Dette skrev Nordlys en artikkel om i 2022.
 • 2024: Etter noe parlamentering kom prosjektet i gang for å utbeidre inn/ut seiling i forbindelse med de lange fergene
Olderdalen småbåthavn

Nyttige lenker

Innlegg relatert til havna