Olderdalen småbåthavn har 39 faste båtplasser med bredde mellom 2,5 til 4,5 meter. I tillegg er det gjestebrygge med egen landgang. Tilknyttet havna er det et lagerrom for verktøy og utstyr til drift av havneanlegget.

Havnen har en egen havneansvarlig og havnekomite som har ansvaret for drift og utbygging av anlegget. Det er vedtatt et eget reglement for bruk av havna.

Vi har pt. ingen ledige båtplasser, men det er mulig å tegne seg på venteliste til båtplass. Kravet er betalt medlemskap og innmeldt ønske om å stå på venteliste. Ønske om dette sendes til olderdalenjff@gmail.com. Foreningens vedtekter §3.2 beskriver styrets ansvar knyttet til havna, herunder innløsning av båtplasser og tildeling etter de retningslinjer som vedtektene beskriver.

Første spor av båthavna finner vi i styremøte i Olderdalen Jeger og Fisk 18. Januar 1979. Her kommer forslaget opp og blir vedtatt som sak på neste årsmøte.

  • Første spor av båthavn i protokollene finner vi i styremøte i Olderdalen Jeger og Fisk 18. Januar 1979. Så behandles det i styremøtet til OJF 18. April 1980. Dette vedtaket ble stadfestet på årsmøtet 1980. Olderdalen Jeger og Fisk ble aldri å bygge båthavn,
  • Olderdalen Båtforening som nå er fusjonert med Olderdalen Jeger og Fisk bygget senere en båthavn. Mer om dette når vi kommer så langt i digitalisering av protokollene.
  • I Oktober 1999 avholdes det møte mellom Kåfjord Kommune og Statens Vegvesen der avtale om kjøp av grunn og plan for etablering av havn innenfor fergekaia avtales.
  • I 2002 tas havna i bruk, samtidig erfarer man at uten molo og demping under kaia blir det for urolig i havna. Dette er dokumentert i årsmøtereferat fra 2003.
  • I årsmøtet 2004 refereres det til at uværet Mars 2003 skadet fyllingene i havna og i dialog med Kåfjord kommune og Statens Vegvesen bestemmes det at molo må bygges og kaia må tettes igjen. Kaia ble aldri tettet igjen pga. tilbakemeldinger fra vegvesenet og rederi, men moloen planlegges og blir etterhvert bygd.
Olderdalen småbåthavn

Nyttige lenker

Innlegg relatert til havna