På styremøtet 2. Mars 2021 samt årsmøtet 21. Mai 2021 ble det besluttet å bygge en Gapahuk ved Savvan. I dag er det en sittegruppe der oppe. Se ut.no for turbeskrivelse.

Sittegruppe på Savvan

2021

  • Gapahuken er bestilt fra Manndalen Bygg og leveres i månedsskiftet Mai / Juni.

Innlegg relatert til gapahuk i Savvan