2021 – OJF

årsmøtet 21.05.2021 blr følgende styre valgt

 • Leder: Anders Mathisen, valgt for ett år
 • Nestleder: Arve Keilen, ikke på valg
 • Kasserer: Hugo Jenssen, valgt for ett år
 • Styremedlem: Roger Soleng, ikke på valg
 • Leder turgruppa: Ranveig Soleng, valgt for to år
 • Havneformann: Harry Nilsen, valgt for ett år
 • Styremedlem: Terje Bakkehaug, valgt for ett år

2020 – OJF

årsmøtet 3. Juli 2020 ble følgende styre valgt, styret fikk mandat til å velge sekretær, dette ble gjort i sak 12/20 i styremøtet 15.07.2020.

 • Leder: Anders Mathisen, valgt for ett år
 • Nestleder, sekretær: Arve Keilen, valgt for to år (sekretær frem til årsmøte 2021)
 • Kasserer: Hugo Jenssen, valgt for ett år
 • Styremedlem: Roger Soleng, valgt for to år
 • Leder turgruppa: Ranveig Soleng, ikke på valg
 • Havneformann: Harry Nilsen, ikke på valg
 • Styremedlem: Terje Bakkehaug, ikke på valg

Det vil kalles inn til ekstraordinært årsmøte 10. September for suppleringsvalg av revisor, valgkomite og varamedlemmer.

Vi arbeider stadig med å dokumentere historien til Olderdalen Jeger og Fisk og Olderdalen Båtforening. Det vil fra tid til annen komme oppdateringer over historiske styrer på denne siden.

1993 – OJF

På årsmøtet 16. Oktober 1993 ble følgende styre valgt

 • Formann Asmund Bergmo
 • Nestformann Øystein Johnsen
 • Sverre Sivertsen
 • Reidar Breivik
 • Tom Olsen
 • Harry Nilssen

1990 , 1991, 1992 – OJF

På årsmøtet for 1990 ble følgende styre valgt og styret ble bedt om å konstituere seg selv. På styremøtet 14.09.1990 konstituerte det nye styret seg.

 • Formann Fredrik Johnsen
 • Nestformann Hugo Jenssen
 • Kasserer Gerd Steinnes Nilsen
 • Sekretær Reidar Breivik
 • Kåre Olsen
 • Petter Olav Bergmo

Varamedlem Leif Lindvall

1988, 1989 – OJF

Vi finner foreløpig ikke årsmøtereferatet for 1988 eller 1989, men i styremøter (8. Januar 1988 og 21. Oktober 1988, 17. Mars 1989) er følgende styre notert.

 • Formann: Fredrik Johnsen
 • Sverre Sivertsen
 • Reidar Breivik
 • Kåre Olsen
 • Hugo Jenssen
 • Kurt Harald Mathisen

1987 – OJF

Vi finner foreløpig ikke årsmøtereferat for 1987, men i styremøtet 31. Oktober 1987 er følgende styre nevnt

 • Fredrik Johnsen
 • Reidar Breivik
 • Kåre Olsen
 • Hugo Jenssen
 • Sverre Sivertsen

1978 – OJF

årsmøtet i 1978 ble Johs Åsli valgt som formann, Alvin Mathisen ble valgt som sekretær. På styremøte 12. Mai 1978 ble Ulrik Albrigtsen valgt som kasserer.

 • Formann: Johs Åsli
 • Sekretær: Alvin Mathisen
 • Kasserer: Ulrik Albrigtsen
 • Styremedlem: Bernt Pedersen

1976 – OJF

årsmøtet i 1976 ble Johs Åsli valgt som formann, med påfølgende konstituerende styremøte 21. Mai 1977 ble følgend styre valgt

 • Formann: Johs Åsli (valgt på årsmøtet)
 • Nestformann: Roald Johansen
 • Kasserer: Leif Hansen
 • Sekretær: Alvin Mathisen

1975 – OJF

På årsmøtet 24. Mai 1975, med påfølgende konstituerende styremøte 21. Juni 1975 ble følgende styre valgt

 • Formann: Arthur Soleng (valgt på årsmøtet)
 • Nestformann: Johs. Åsli
 • Kasserer: Leif Hansen
 • Nestkasserer: Roald Johansen
 • Sekretær: Alvin Mathisen

1974 – OJF

stiftelsesmøtet ble følgende styre valgt

 • Formann: Arthur Soleng
 • Nestformann: Johs. Åsli
 • Sekretær: Sverre Sivertsen
 • Kasserer: Alfred Johansen
 • Nestkasserer: Sonja Johansen