Til og med året 2019 var Olderdalen Båtforening og Olderdalen Jeger og Fisk separate foreninger. I 2019 ble foreningene valgt fusjonert og har følgelig bare ett styre. Denne siden vil oppdateres fra tid til annen når vi kommer videre i digitalisering av gamle protokoller.

2022

årsmøtet 29.04.2022 blir følgende styre valgt

 • Leder: Anders Mathisen, valgt for ett år
 • Nestleder: Arve Keilen, valgt for to år
 • Kasserer: Hugo Jenssen, valgt for ett år
 • Styremedlem: Roger Soleng, valgt for to år
 • Leder turgruppa: Ranveig Soleng, ikke på valg
 • Havneformann: Harry Nilsen, valgt for ett år
 • Styremedlem: Terje Bakkehaug, ikke på valg

2021

årsmøtet 21.05.2021 blir følgende styre valgt

 • Leder: Anders Mathisen, valgt for ett år
 • Nestleder: Arve Keilen, ikke på valg
 • Kasserer: Hugo Jenssen, valgt for ett år
 • Styremedlem: Roger Soleng, ikke på valg
 • Leder turgruppa: Ranveig Soleng, valgt for to år
 • Havneformann: Harry Nilsen, valgt for ett år
 • Styremedlem: Terje Bakkehaug, valgt for to år

2020

årsmøtet 3. Juli 2020 ble følgende styre valgt, styret fikk mandat til å velge sekretær, dette ble gjort i sak 12/20 i styremøtet 15.07.2020.

 • Leder: Anders Mathisen, valgt for ett år
 • Nestleder, sekretær: Arve Keilen, valgt for to år (sekretær frem til årsmøte 2021)
 • Kasserer: Hugo Jenssen, valgt for ett år
 • Styremedlem: Roger Soleng, valgt for to år
 • Leder turgruppa: Ranveig Soleng, ikke på valg
 • Havneformann: Harry Nilsen, ikke på valg
 • Styremedlem: Terje Bakkehaug, ikke på valg

Det vil kalles inn til ekstraordinært årsmøte 10. September for suppleringsvalg av revisor, valgkomite og varamedlemmer.

2019

Olderdalen Jeger og Fisk

På årsmøtet 2019 ble fusjon med Olderdalen Båtforening vedtatt og det sittende styret ble valgt å sitte inntil fusjonen. Arve Keilen ble valgt inn som representant til ny valgkomite i den fusjonerte foreningen.

 • Leder Jan Lindvall
 • Nestleder Fredrik Johnsen
 • Sekretær Øyvind Rundberg
 • Kasserer Dagfinn Larsen
 • Styremedlem og leder for turgruppa Ranveig Soleng
 • Styremedlem Anders Mathisen
 • Styremedlem Terje Bakkehaug
 • Varamedlemmer Ken Stian Larsen og Bjørn Tore Myrseth
 • Valgkomite Arve Keilen velges som representant til valgkomite i den fusjonerte foreningen
 • Revisor Olaf Bergheim

Olderdalen Båtforening

årsmøtet 2019 ble fusjon med Olderdalen Jeger og Fisk vedtatt og det sittende styret ble valgt å sitte inntil fusjonen. Roger Soleng ble valgt inn som representant til ny valgkomite i den fusjonerte foreningen.

 • Leder Fredrik Johnsen
 • Kasserer Hugo Jenssen
 • Sekretær John Bakkehaug
 • Havneansvarlig Petter Ola Bergmo
 • Styremedlem Tony Theodorsen
 • Varamedlemmer Arild Olsen og Henning Knutsen
 • Valgkomite Roger Soleng velges som representant til valgkomite i den fusjonerte foreningen

2018

Olderdalen Jeger og Fisk

årsmøtet 2018 velges følgende styre

 • Leder Jan Lindvall
 • Nestleder Fredrik Johnsen
 • Sekretær Øyvind Rundberg
 • Kasserer Dagfinn Larsen
 • Styremedlem og leder for turgruppa Ranveig Soleng
 • Styremedlem Anders Mathisen
 • Styremedlem Terje Bakkehaug
 • Varamedlemmer Ken Stian Larsen og Bjørn Tore Myrseth
 • Valgkomite Bernt Pedersen og Arve Keilen
 • Revisor Olaf Bergheim

Olderdalen Båtforening

årsmøtet 2018 velges følgende styre

 • Leder Fredrik Johnsen
 • Kasserer Hugo Jenssen
 • Sekretær John Bakkehaug
 • Vi må anta at resten av styret fra 2017 ikke er på valg
 • Havneansvarlig Petter Ola Bergmo
 • Styremedlem Tony Theodorsen
 • Varamedlemmer Arild Olsen og Henning Knutsen
 • Valgkomite Roger Soleng og Odd Helge Johnsen

2017

Olderdalen Jeger og Fisk

årsmøtet 2017 velges følgende styre

 • Formann Jan Lindvall
 • Nestformann Fredrik Johnsen
 • Sekretær Ranveig Soleng
 • Kasserer Dagfinn Larsen
 • Styremedlem Øyvind Rundberg
 • Styremedlem Kåre Olsen
 • Styremedlem Arnfinn Soleng
 • Varamedlem Ken Stian Larsen og Bjørn Tore Myrseth
 • Valgkomite Bernt Pedersen og Arve Keilen
 • Revisor Olaf Bergheim

Olderdalen Båtforening

årsmøtet 2017 velges følgende styre

 • Leder Fredrik Johnsen
 • Kasserer Hugo Jenssen
 • Sekretær/Nestleder John Bakkehaug
 • Havneansvarlig Petter Ola Bergmo
 • Styremedlem Tony Theodorsen
 • Varamedlemmer Arild Olsen og Henning Knutsen
 • Valgkomite Rainer Knutsen og Roger Soleng
 • Revisor Rolf Petter Slettlig og Arve Keilen

2016

Olderdalen Jeger og Fisk

årsmøtet 2016 ble følgende styre valgt

 • Formann Jan Lindvall
 • Kasserer Dagfinn Larsen
 • Sekretær Ranveig Soleng
 • Styremedlem Arnfinn Soleng
 • Styremedlem Kåre Olsen
 • Styremedlem Øyvind Rundberg
 • Revisor Olaf Bergheim
 • Valgkomite Petter Ola Bergmo og Bernt Pedersen

Olderdalen Båtforening

årsmøtet 2016 velges følgende styre

 • Leder Fredrik Johnsen
 • Sekretør John Bakkehaug
 • Styremedlem Tony Theodorsen
 • Styremedlem Petter Ola BErgmo
 • Kasserer Hugo Jenssen
 • Havneansvarlig Tony Theodorsen (leder) og Arild Olsen
 • Varamedlemmer Arild Olsen og Henning Knutsen
 • Valgkomite Rainer Knutsen og Roger Soleng

2015

Olderdalen Jeger og Fisk

Vi har ikke funnet årsmøtereferatet for 2015 enda, i styrets beretning for 2015 finner vi følgende styre

 • Formann Jan Lindvall
 • Nestformann Fredrik Johnsen
 • Kasserer Dagfinn Larsen
 • Sekretær Ranveig Soleng
 • Styremedlem Øyvind Rundberg
 • Styremedlem Kåre Olsen
 • Styremedlem Arnfinn Soleng
 • Varamedlem Jarle Larsen og Trond Jacobsen

Olderdalen Båtforening

årsmøtet 2015 gjenvelges styret fra foregående år

 • Leder Harry Nilsen
 • Sekretær John Bakkehaug
 • Styremedlem Petter Ola Bergmo
 • Kasserer Hugo Jenssen
 • Styremedlem Fredrik Johnsen

Varamedlemmer Tony Theodorsen og Henning Knutsen

Revisor: Rolf Slettli og Margith Mathisen

2014

Olderdalen Jeger og Fisk

årsmøtet 2014 velges følgende styre

 • Formann Fredrik Johnsen
 • Nestformann Jan Lindvall
 • Kasserer Dagfinn Larsen
 • Sekretær Ranveig Soleng
 • Styremedlem Arnfinn Soleng
 • Styremedlem Kåre Olsen
 • Styremedlem Øyvind Rundberg
 • Ungdomsgruppe Lasse Bjørn og Espen Norum
 • Valgkomite Petter Ola Bergmo og Bernt Pedersen
 • Revisor Olaf Bergheim

Olderdalen Båtforening

årsmøtet 2014 velges følgende styre

 • Leder Harry Nilsen
 • Sekretær John Bakkehaug
 • Styremedlem Petter Ola Bergmo
 • Kasserer Hugo Jenssen
 • Styremedlem Fredrik Johnsen

Varamedlemmer Tony Theodorsen og Henning Knutsen

Revisor: Rolf Slettli og Margith Mathisen

2013

Olderdalen Båtforening

I årsmøtereferatet for 2013 blir ny leder valgt, sekretær tar gjenvalg og to nye styremedlemmer kommer inn. Det velges ny valgkomite.

 • Leder: Harry Nilsen
 • Sekretær: Sverre Holm
 • Styremedlem: Fredrik Johnsen
 • Styremedlem: Petter Ola Bergmo
 • Kasserer: Hugo Jensen

Varamedlemmer: Henning Knutsen og Tony Theodorsen
Revisorer: Margit Mathisen og John Bakkehaug
Valgkomite: Gittlaug Paulsen Nilsen, Kristin Mathisen

2012

Olderdalen Jeger og Fisk

årsmøtet 2012 velges følgende styre

 • Formann Fredrik Johnsen
 • Nestformann Roger Soleng
 • Kasserer Dagfinn Larsen
 • Sekretær Marian M. Myrseth
 • Styremedlem Kåre Olsen
 • Styremedlem Arnfinn Soleng
 • Styremedlem Frank Marthinsen

Olderdalen Båtforening

I årsmøtereferatet for 2012 blir ny kasserer valgt , vi antar at resten av styret forblir uendret.

 • Leder: Gunnar Nilsen
 • Nestleder / Havnesjef: Harry Nilsen
 • Kasserer: Hugo Jensen
 • Sekretær: Sverre Holm
 • Styremedlem: Tony Theodorsen

Varamedlemmer: Henning Knutsen og Petter Ola Bergmo
Revisorer: Margit Mathisen og John Bakkehaug
Valgkomite: Anders Mathisen og Terje Jakobsen

2011

Olderdalen Jeger og Fisk

I årsberetningen for 2011 finner vi følgende styre

 • Formann Fredrik Johnsen
 • Nestformann Roger Soleng
 • Kasserer: Sverre Sivertsen
 • Sekretær: Mariann Myrseth
 • Styremedlem: Janne Lillebrg
 • Styremedlem: Kåre Olsen
 • Styremedlem: Arnfinn Soleng

Varamedlemmer: Ken Stian Larsen og Tom Gabriel Johnsen

Olderdalen Båtforening

I årsberetningen for 2011 finner vi følgende styre

 • Leder: Gunnar Nilsen
 • Nestleder / Havnesjef: Harry Nilsen
 • Kasserer: Rolf Slettli
 • Sekretær: Sverre Holm
 • Styremedlem: Tony Theodorsen

Varamedlemmer: Henning Knutsen og Petter Ola Bergmo
Revisorer: Margit Mathisen og John Bakkehaug
Valgkomite: Anders Mathisen og Terje Jakobsen

2010

Olderdalen Jeger og Fisk

I årsberetningen for 2010 inner vi følgende styre

 • Formann Fredrik Johnsen
 • Nestformann Roger Soleng
 • Kasserer: Sverre Sivertsen
 • Sekretær: Per Kristian Bergmo
 • Styremedlem: Janne Lillebrg
 • Styremedlem: Kåre Olsen
 • Styremedlem: Arnfinn Soleng

Varamedlemmer: Ken Stian Larsen, Tom Gabriel Johnsen

2009

Olderdalen Jeger og Fisk

I årsberetningen for 2009 finner vi følgende styre

 • Formann Fredrik Johnsen
 • Nestformann Roger Soleng
 • Kasserer: Sverre Sivertsen
 • Sekretær: Janne Lilleberg
 • Styremedlem: Kåre Olsen
 • Styremedlem: Arnfinn Soleng

Varamedlemmer: Tom Gabriel Johnsen og Ken Stian Larsen

2004

Olderdalen Båtforening

årsmøtet i 2004 ble følgende styre valgt

 • Leder Ivar Adolfsen
 • Nestleder Erling Jenssen
 • Sekretær Rolf Petter Slettli
 • Styremedlem Peder Olsen
 • Varamedlemmer Terje Jakobsen og Eilif Johansen
 • Valgkomite Gitlaug Paulsen og Gunnar Nilsen
 • Revisorer Idar Isaksen og John Bakkehaug

Som utsending til Olderdalen Utviklingsforening ble Terje Jakobsen valgt

2003

Olderdalen Båtforening

årsmøtet i 2003 ble følgende styre valgt ved akklamasjon

 • Leder Ivar Adolfsen
 • Nestleder Erling Jenssen
 • Sekretær Rolf Petter Slettli
 • Styremedlem Petter Ola Bergmo
 • Varamedlemmer Peder Olsen og Gitlaug Paulsen
 • Valgkomite Gitlaug Paulsen og Gunnar Nilsen
 • Revisorer Idar Isaksen og John Bakkehaug

2002

Olderdalen Båtforening

I årsmøtereferatet fra 2003 finner vi følgende styre

 • Leder Odd Helge Johnsen
 • Nestleder Erling Jenssen
 • Kasserer Mette Jenssen
 • Sekretær Arve Keilen
 • Styremedlem Ivar Adolfsen
 • Varamedlemmer Peder Olsen og Kjell Steinar Nilsen
 • Revisorer Idar Isaksen og Rolf Petter Slettli
 • Bingoansvarlig Gitlaug Paulsen
 • Doningskomite Det sittende styret
 • Valgkomite Eilif Johansen og Kjell Steinar Nilsen

1993

Olderdalen Jeger og Fisk

På årsmøtet 16. Oktober 1993 ble følgende styre valgt

 • Formann Asmund Bergmo
 • Nestformann Øystein Johnsen
 • Sverre Sivertsen
 • Reidar Breivik
 • Tom Olsen
 • Harry Nilssen

1992

Olderdalen Jeger og Fisk

årsmøtet for 1990 ble følgende styre valgt og styret ble bedt om å konstituere seg selv. På styremøtet 14.09.1990 konstituerte det nye styret seg. Dette styret ble sittende inntil neste årsmøte i 1993.

 • Formann Fredrik Johnsen
 • Nestformann Hugo Jenssen
 • Kasserer Gerd Steinnes Nilsen
 • Sekretær Reidar Breivik
 • Kåre Olsen
 • Petter Olav Bergmo
 • Varamedlem Leif Lindvall

1991

Olderdalen Jeger og Fisk

årsmøtet for 1990 ble følgende styre valgt og styret ble bedt om å konstituere seg selv. På styremøtet 14.09.1990 konstituerte det nye styret seg. Dette styret ble sittende inntil neste årsmøte i 1993.

 • Formann Fredrik Johnsen
 • Nestformann Hugo Jenssen
 • Kasserer Gerd Steinnes Nilsen
 • Sekretær Reidar Breivik
 • Kåre Olsen
 • Petter Olav Bergmo
 • Varamedlem Leif Lindvall

1990

Olderdalen Jeger og Fisk

årsmøtet for 1990 ble følgende styre valgt og styret ble bedt om å konstituere seg selv. På styremøtet 14.09.1990 konstituerte det nye styret seg. Dette styret ble sittende inntil neste årsmøte i 1993.

 • Formann Fredrik Johnsen
 • Nestformann Hugo Jenssen
 • Kasserer Gerd Steinnes Nilsen
 • Sekretær Reidar Breivik
 • Kåre Olsen
 • Petter Olav Bergmo
 • Varamedlem Leif Lindvall

1989

Olderdalen Jeger og Fisk

Vi finner foreløpig ikke årsmøtereferatet for 1988 eller 1989, men i styremøter (8. Januar 1988 og 21. Oktober 1988, 17. Mars 1989) er følgende styre notert.

 • Formann: Fredrik Johnsen
 • Sverre Sivertsen
 • Reidar Breivik
 • Kåre Olsen
 • Hugo Jenssen
 • Kurt Harald Mathisen

1988

Olderdalen Jeger og Fisk

Vi finner foreløpig ikke årsmøtereferatet for 1988 eller 1989, men i styremøter (8. Januar 1988 og 21. Oktober 1988, 17. Mars 1989) er følgende styre notert.

 • Formann: Fredrik Johnsen
 • Sverre Sivertsen
 • Reidar Breivik
 • Kåre Olsen
 • Hugo Jenssen
 • Kurt Harald Mathisen

1987

Olderdalen Jeger og Fisk

Vi finner foreløpig ikke årsmøtereferat for 1987, men i styremøtet 31. Oktober 1987 er følgende styre nevnt

 • Fredrik Johnsen
 • Reidar Breivik
 • Kåre Olsen
 • Hugo Jenssen
 • Sverre Sivertsen

1978

Olderdalen Jeger og Fisk

årsmøtet i 1978 ble Johs Åsli valgt som formann, Alvin Mathisen ble valgt som sekretær. På styremøte 12. Mai 1978 ble Ulrik Albrigtsen valgt som kasserer.

 • Formann: Johs Åsli
 • Sekretær: Alvin Mathisen
 • Kasserer: Ulrik Albrigtsen
 • Styremedlem: Bernt Pedersen

1976

Olderdalen Jeger og Fisk

årsmøtet i 1976 ble Johs Åsli valgt som formann, med påfølgende konstituerende styremøte 21. Mai 1977 ble følgend styre valgt

 • Formann: Johs Åsli (valgt på årsmøtet)
 • Nestformann: Roald Johansen
 • Kasserer: Leif Hansen
 • Sekretær: Alvin Mathisen

1975

Olderdalen Jeger og Fisk

På årsmøtet 24. Mai 1975, med påfølgende konstituerende styremøte 21. Juni 1975 ble følgende styre valgt

 • Formann: Arthur Soleng (valgt på årsmøtet)
 • Nestformann: Johs. Åsli
 • Kasserer: Leif Hansen
 • Nestkasserer: Roald Johansen
 • Sekretær: Alvin Mathisen

1974

Olderdalen Jeger og Fisk

stiftelsesmøtet ble følgende styre valgt

 • Formann: Arthur Soleng
 • Nestformann: Johs. Åsli
 • Sekretær: Sverre Sivertsen
 • Kasserer: Alfred Johansen
 • Nestkasserer: Sonja Johansen