Olderdalen Jeger og Fisk har behov for å lagre en god del utstyr og verktøy i havna i forbindelse med daglig drift og vedlikehold. Vi har tidligere hatt bare plass i inngangspartiet,samt spredt hjemme hos medlemmer.

Lagerhus, båthavna

Vi arbeider nå med å ferdigstille et lagerbygg kombinert med inngangspartiet slik at vi kan lagre alt utstyret samlet her. Ansvarlig for prosjektet er Roger Soleng.