Her vil vi fylle inn med informasjon om den aktive turgruppen vi har i Olderdalen Jeger og Fisk

Inntil videre, les litt mer om Fjellfinnvollen hvor det gjennomføres et prosjekt for å ta frem kulturminnet som ligger der.