Turgruppa består av Ranveig Soleng, Arve Keilen og Svein Soleng og gjennomfører en rekke aktiviteter hvert år. Turgruppa har også ansvaret for å drifte gapahuken ved Savvan. Dette i tillegg til å etablere, drifte og vedlikeholde en rekke stier, broer, benker og bålplasser.

Arbeidsplan 2024

På årsmøtet 2024 ble arbeidsplanen vedtatt, turgruppa ligger langt fremme i skoen og skal gjennomføre følgende i 2024

  • St. Hans feiring på Olderdalens tak
  • Dugnad på stien Fjellfinnvollen-Vannet i slutten av juni.
  • Midnattsolmarsjen til Risfjellet 28.juni eller 5.juli. Værforbehold.
  • Stor dugnad Olderdalen Rundt stien. Oppgraderes til sykkel/ barnevogn sti.
  • Nissemarsj første helga i advent.
  • Etablering av broer innover mot Nommerdalen
  • Etablering av trapp til fiskeplass Nommerdalen
  • Dersom vi får tilskudd fra SNN Samfunnsløftet vil vi også renovere vannverksbrua