Vi nås enklest på epost, olderdalenjff@gmail.com. Ved bruk av post, bruk co/Anders Mathisen, Rismovegen 15, 9146 Olderdalen.

Tidligere styrer i foreningene

Styret

årsmøtet 21.05.2021 ble følgende styre valg

 • Formann: Anders Mathisen
 • Nestformann: Arve Keilen
 • Kasserer: Hugo Jenssen
 • Styremedlem og havneansvarlig: Harry Nilsen
 • Styremedlem og turgruppeansvarlig: Ranveig Soleng
 • Styremedlem: Terje Bakkehaug
 • Styremedlem: Roger Solen

Varamedlemmer til styret:

 • Odd Helge Johnsen
 • Tony Theodorsen

Revisorer

 • Rolf Petter Slettli
 • Odd Steinar Larsen

Valgkomite

Aud Marthinsen, Bjørn Tore Myrseth, Ulf Pedersen

Ihht. gjeldende vedtekter og organisasjonsplan har vi følgende ledere av undergruppene