Hyttene til Olderdalen Jeger og Fisk står åpne og er fritt tilgjengelige for alle. Det finnes ved, gass og toalettmuligheter med begge hyttene. Vi forutsetter at brukere tar godt vare på hytta og følger hyttereglementene som er oppslått på den enkelte hytte. Kort sagt, forlat hytta i en minst like god stand som når du kom.

Vi håper hyttene våre brukes.

Olderdalshytta

Olderdalshytta med mektige Heargegáisá i bakgrunnen

Les mer om Olderdalshytta

Jevvashytta

Les mer om Jevvashytta