Årsmøtet 1990 ble avholdt 12. mai 1990 med 11 fremmøtte medlemmer. På dette årsmøtet ble følgende saker behandlet

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkallelse og saksliste
 3. Valg av sekretær og møteleder
 4. Valg av to til å underskrive protokollen
 5. Årsmelding
 6. Regnskap
 7. Orientering om videre kultiveringsarbeide
 8. Eventuelt garnforbud
 9. Gjevas hytta
 10. Valg
 11. Avslutning

Protokoll, årsmøte 1990 Olderdalen Jeger og Fisk

1990 Årsmøtereferat