Som kjent har OJF over flere år jobbet for å sikre inn/ut seiling når ferga ligger til kai. Dette ble et stort problem for oss etter at nye store el-fergene kom. Etter noe parlamentering har vi fått igang et prosjekt for å sikre innseilingen. Dette er finansiert av midler tilgjengeliggjort av fylkeskommunen.

Opprinnelig ønsket vi å lage en ny åpning innerst på moloen, samt stenge dagens innseiling med en betong brygge. Dette viser seg å være umulig å gjennomføre, se møtereferat fra møte med OJF, Kåfjord kommune og Manndalen Maskin. https://drive.google.com/file/d/1ne05yd858Wgi4T1BhyRdJcyDlMb4ALKH/view?usp=sharing

Det som må gjennomføres i havna er ihht. styrets vedtak i styremøte 9. April 2024.

Styret i OJF ønsker å gå for løsning der enden av molo kortes ned, i minst mulig grad.
Enden av moloen bygges brattere slik at båter kan komme seg forbi selv om ferga ligger til
kai. I prosjektet inngår det også opprydding av stein på innsiden av molo, samt landsiden.

Arbeidet ihht. dette er igangsatt og vi har en god dialog med Kåfjord kommune og Manndalen maskin. Vi ser også på muligheten for å fendre utsatte steder på innseilingen med trevirke eller dekk når alt har satt seg. Alle disse steinene som lå rundt molofoten og gjorde at vi måtte holde flere meters avstand til moloen over sjø er nå fjernet. Enden vil bli bygd opp med helning 1:1,5 som er betydelig brattere enn tilfellet var før.

Som en forlengelse av dette prosjektet skal vi også rydde opp inne i havna, både mot moloen og på landsiden slik at «indre del» av havna også kan benyttes til båtplasser. Her vil vi komme tilbake med mer informasjon når vi får planlagt dette.

Prosjekt havna, oppstart