Vi kaller inn til årsmøte 10. mai, se vedlagte innkalling. Det vil fortløpende komme ut sakspapirer på denne siden.

Innkalling årsmøte

Til sak 5: Styrets beretning
Til sak 6: Resultat 2023 Balanse 2023 Revisors beretning 2023
Til sak 7: Arbeidsplan 2024
Til sak 8: Forslag til nytt havnereglement , les gjerne også gjeldende havnereglement.
Til sak 9: Organisasjonsplan
Til sak 10: Forslag til kontigent, havneleie og kjøp av havneplass
Til sak 11: Ingen innkomne saker
Til sak 12: Valgkomiteens innstilling

Årsmøte 2024