Kartet under er historiske flyfoto av samme område for hhv. 2014 og 1980, hentet fra https://finn.no/map. Det er tegnet inn hjelpelinjer for å vist hvor mye som ble fylt ut i forbindelse med rivingen.

Desverre har vi ingen flyfoto i perioden 2002-2005 som kunne vist området etter riving av den gamle kaia, og før bygging av moloen.

Endringer, riving av fergekai