2024 Årsmøtereferat

Underlag for årsmøtet Referat Oppdatert beretning etter årsmøtet Oppdatert havnereglement etter årsmøtet Oppdatert organisasjonsplan etter årsmøtet Havnereglement, arbeidsplan, organisasjonsplan vil bli lagt ut når disse er ferdig redigert etter vedtak på årsmøtet.

Årsmøte 2024

Vi kaller inn til årsmøte 10. mai, se vedlagte innkalling. Det vil fortløpende komme ut sakspapirer på denne siden. Innkalling årsmøte Til sak 5: Styrets beretningTil sak 6: Resultat 2023 Balanse 2023 Revisors beretning 2023Til sak 7: Arbeidsplan 2024Til sak