31. Oktober 1987 avholdes styremøte. Det refereres til et årsmøte som vi ikke finner protokollført.

 • Sak 1 Orientering fra årsmøtet
 • Sak 2 Tidligere regnskap
 • Sak 3 Fastsettelse av kontigent
 • Sak 4 Verving av medlemmer
 • Sak 5 Videre planlegging
  • Kultivering av Olderdalsvannet anses som første arbeidsoppgave
  • Kultiveringarbeide av elva planlegges
  • Rydding og merking av sti til Olderdalshytta
  • Renovering av hytta
  • Materialforvalter

31. Oktober 1987 Styremøte OJF

1987.10.31 Styremøte OJF