Ansatte

 

Styret Olderdalen Jeger-og Fiskerforening 2018

Leder Fredrik Johnsen

90640927

frejo51@hotmail.com

 

Nestleder Anders Mathisen

91352758

anders.mathisen@gmail.com

Kasserer Hugo Jensen

918 67 170

hugo.jenssen@nordtroms.net

 

Sekretær Øyvind Rundberg

48158304

oyvind.rundberg@gmail.com

 

Styremedlem /leder turgruppa

Ranveig Soleng

90956255

ra-solen@online.no

 

Styremedlem /havnesjef

Harry Nilsen

414 99 856

 

Styremedlem 

Terje Bakkehaug

94796320

terje@masterteknikk.no

 

Vararepresentanter

Jon Bakkehaug

Tony Theodorsen

 

Revisorer

Olaf Bergheim

 

Valgkomite

Roger Soleng, Arve Keilen, Aud Marthinsen