Ansatte

 

Styret Olderdalen Jeger-og Fiskerforening 2018

Leder Jan Lindvall

905  09 839

olderdalenjff@gmail.com

Nestleder Fredrik Johnsen

90640927

frejo51@hotmail.com

Kasserer Dagfinn Larsen

91641340

dagfinn@nordtroms.net

Sekretær Øyvind Rundberg

48158304

oyvind.rundberg@gmail.com

Styremedlem /leder turgruppa

Ranveig Soleng

90956255

ra-solen@online.no

 

Styremedlem Anders Mathisen

91352758

anders.mathisen@gmail.com

 

Styremedlem Terje Bakkehaug

94796320

terje@masterteknikk.no

 

Varamedlem Ken Stian Larsen

95935113

 

Varamedlem Bjørn Tore Myrseth

90024178

 

Valgkomite Bernt Pedersen 90131798

Valgkomite Arve Keilen         48177214