• Bahkkavággii
  • Olderdalsvannet
  • foto_espen_norum
  • svein soleng_ojff_web_midnattssol
  • svein soleng_ojff_web_nordlys

Årsmøte i Olderdalen grunneierlag

Written by Svein Soleng on . Posted in Nyheter

Årsmøte i Olderdalen Grunneierlag

Sted: Kulturhuset, Olderdalen
Tid: Fredag 18. mars 2016, kl 19.00

Saksliste:
Årsmøtesaker
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
Orientering om elgjakta
Godkjennelse av budsjett for 2016
Valg

Nærmere saksliste med saksdokumenter kan fås ved henvendelse til Gunnar Alskog
mailadr.: gunnar.alskog@kpmg.no, tlf 40629929

På vegne av styret
Gunnar Alskog
Leder

Styremøte i OJF, fredag 4.des.2015

Written by Svein Soleng on . Posted in Nyheter

Sak 15/15   Søknad om midler til veiutbedring Slettvegen-Bergheim.

Sak 16/15   Flytting av lavvo fra Fjellfinnvollen til Dalbakken.

Sak  17/15   Utbedring av stien Hestestein – Olderdalsvannet.

Sak 18/15   Etablere rasteplass i Lilledalen

Sak 19/15   Valg av hyttestyre.

Sak 20/15   Orientering om kultiveringsarbeider av Olderdalselva.

Sak 21/15   Leirduebanen.

Sak 22/15   Registrering av minkbestanden i dalen

Sak 23/15   Rusefiske vinteren 2016.

Form. Jan Lindvall

 

Minner i gravstein

Written by Svein Soleng on . Posted in Minner i gravstein

Det sies at : «Ethvert livsløp er en del av historien» I serien «Minner i gravstein» skriver vi om personer som har vært en del av denne historien og som på hvert sitt vis har betydd mye for kulturen i bygda.

 Alette Pedersen    Ant. D. Meedby  Anton Antonsen   Arthur B. K. Soleng   Asbjørn Johannes Mathisen   Erland Rundberg                      Hallvard K. Halden     Hans Karl Rismo      Hans Pedersen   Idar Kristiansen   Peder Olav Olderdal    Sigurd Myrlund   Stefanus Pettersen                     Tormod Albrigtsen   Peder Olav Soleng   Hilmar Angel Olsen    Peder A Bergmo    Jens Johansen Slettli    Dagnys forlis