Elveløpet har over tid endret seg, delvis naturlig og delvis pga. menneskelige inngrep.

2019

Norge i bilder 2019 (Kartverket)

2006

Norge i bilder, 2006 (Kartverket)

1965

Widerøes skråfoto 1965 (Nasjonalbiblioteket)