Dokumentasjon av observasjoner av anadrom fisk i Olderdalselva (Sjøørret, Sjørøye, Laks)

ÅrObservasjon
1980Stor sjørøye tatt ved Bartnasavvan i 1980 (Harald Lindbach)
Slutten av ’70 talletSjøørret tatt ved Savvan (Kurt Mathisen)
~1980Sjøørret tatt ved Dalbakken (Kurt Mathisen)
?Stor blank sjørøye observert ovenfor Myrlundhytta (Øyvind Rundberg)
1983«Savvan sto full av sjørøye» (Arne Mathisen, Harald Lindbach)
1992Sjøørret på ~1 kg. tatt i «laksestilla» (Bernt Jarle Mathisen)
2021Juni 2021 ble denne sjøøretten tatt i elvemunningen. 56cm, 1.950 gram. For skadet til å sette ut igjen. Dette er en fantastisk observasjon av to grunner (1) Nå vet vi at det går fisk utfor elvemunningen (2) Nå vet alle at også Arnulf får fisk. (Arnulf Johansen)