Dokumentasjon av observasjoner av anadrom fisk i Olderdalselva (Sjøørret, Sjørøye, Laks)

ÅrObservasjonKilde
1980Stor sjørøye tatt ved Bartnasavvan i 1980Harald Lindbach
Slutten av ’70 talletSjøørret tatt ved SavvanKurt Mathisen
~1980Sjøørret tatt ved DalbakkenKurt Mathisen
?Stor blank sjørøye observert ovenfor MyrlundhyttaØyvind Rundberg
1983«Savvan sto full av sjørøye»Arne Mathisen
Harald Lindbach
1992Sjøørret på ~1 kg. tatt i «laksestilla»Bernt Jarle Mathisen