Det er gjennomført en rekke utsett av yngel i Olderdalselva, her finnes oversikt over det vi kan finne ut. Dokumentasjonen er todelt, vi finner både vedtak om innkjøp av yngel og i noen tilfeller også dokumentasjon av faktisk utsett av yngel i elva.

ÅrVedtak om innkjøp av yngelTotal vedtakUtsett av yngelTottal utsettDokumentasjon
19742.0002.0005.0005.000Styresak 6/74, 17.12.1974

I styrets beretning for 1974 finner vi samme vedtak referert, 2.000 stk. yngel er bestilt for utsett juni 1975, prisen er kr. 80 pr. 1.000 stk.
Styrets beretning for 1974

Se egen protokollføring av utsett av yngel
19.06.1975 Utsett av yngel
197510.00012.000Styret vedtar i møte 31. November å kjøpe inn 5.000 småvokst lakseyngel og 5.000 storvokst lakseyngel
Styresak 16/75 31.11.1975
197815.00027.000Referert i sak 8 i årsmøtet for 1978
Årsmøteprotokoll 1978
197915.00042.000Vedtatt innkjøp av 15.000 yngel i sak 8-78 24. November 1978
Styresak 8-78 24.11.1978