Det er gjennomført uttynningsfiske i Olderdalsvannet i en årrekke, vi finner endel av dette dokumentert i gamle protokoller. Uttynningsfisket er arbeidskrevende og vi er avhengig av både mannskap, vær og sikre rasforhold for å kunne gjennomføre fisket. Det er i all hovedsak gjennomført uttynningsfiske på vinterstid med bruk av snøscooter for transport.

(Foreløpig statistikk er basert på årsberetninger, det skal visstnok finnes en fangstdagbok som kan brukes for å detaljere statistikken)

ÅrAntall fiskGjenommsnittlig størrelseTotalt antall fiskDokumentasjon
1977??Referert i årsberetning for 1978 det ble fisket «lite i Olderdalsvannet i 1977»
Årsberetning 1978
1978??Referert i årsberetning for 1978 det ble fisket «enda mindre enn i 1977»
Årsberetning 1978
198812.50012-13 cm, 20 gr.12.500Årsberetning for 1987-1990
1989500?13.000Årsberetning for 1987-1990
19902.50016-17 cm15.500Årsberetning for 1987-1990
19914.500 (?)?20.000I årsberetning for 1993 angis det at utfisking er avsluttet i 1991 med totalt antall fisk ca. 20.000
Årsberetning for 1991-1993
2009??I årsberetningen for 2009 angis det at «vi kom igang med rusefiske i 2009, men fikk en forholdsvis kort sesong på grunn av snømangel og vanskelige kjøreforhold til vannet».

Årsberetning for 2009
20104.600?24.600Dette året ble også 450 fisk sluppet levende ut i elva.

Årsberetning for 2010
2011024.600Grunnet vanskelige snøforhold og rasfare ble det ikke gjennomført uttynningsfiske

Årsberetning for 2011
20194.400?29.0003.600 i vinterfisket, 800 i sommerfisket.

Årsberetning for 2019
2020779?29.800Vinterfiske, ikke gjennomført sommerfiske i år.

Årsberetning for 2020
2