1993 Årsmøtereferat

16. Oktober 1993 ble det avholdt årsmøte for Olderdalen Jeger og Fisk, følgende saker ble behandlet Åpning Godkjenning av innkallelse og saksliste Valg av sekretær og møteleder Valg av to til å underskrive protokollen Årsmelding Regnskap (1990, 1991-1992) Valg Avslutning