På stiftelsesmøtet 14.09.1974 møtte foreningen opp godt forberedt. Det var allerede tegnet 112 medlemmer.

Det første styret til Olderdalen Jeger og Fisk ble valgt

  • Formann: Arthur Soleng
  • Nestformann: Johs. Åsli
  • Sekretær: Sverre Sivertsen
  • Kasserer: Alfred Johansen
  • Nestkasserer: Sonja Johansen

Videre ble styret bedt om å utarbeide en bindende grunneiererklæring.

Protokoll, stiftelsesmøte OJF

1974.09.14 Stiftelsesmøte OJF