Broen over Skardelva brukes for å nå Risfjellet, sannsynligvis den fineste turen Turgruppen til Olderdalen Jeger og Fisk har laget. Skardelva er en krevende elv å lage bro over da vannføring og isgang på vår/forsommer er voldsom. Vi arbeider stadig med å finne en permanent løsning for denne broa. Les mer om turen til Risfjellet på ut.no.

Bro over Skardelva
Bro over Skardelva